Arab szólások, mondások, közmondások

Minden kutya ugat a kapunál.
A pórázon tartott kutya nem vadászik jól.
Jó emberekkel vándorló kutya megokosodik.
A kutya saját házában szultán.
A kutya nem harap testvére fülébe.
Bár tevére hágott, megharapták a kutyák.
Mikor a varjú a kalauzod, a kutyák dögteteméhez fog vezetni.
Ne kergesd el a kutyát, mielőtt tudnád, ki a gazdája.
A vadászkutyáknak össze van karmolva a pofájuk.

Baskír szólások, mondások, közmondások

Megrettent kutya három nap ugat.
Kutya a maga vackán erős.
Kutyától kutya születik, madártól madár születik.
Lisztbe faló kutya a malomkő-nyalásról leszokni nem tud.
Ebnek átka farkason nem fog.
Eb a szénát meg nem eszi, ám a lovat sem hagyja enni.
Ebnek farkát ha levágod is, eb marad.
Eb mondja a kutyának, az meg a farkának.

Japán szólások, mondások, közmondások

Az éhes kutya nem fél a bottól.
Kutya és majom viszonya. (Kutya macska barátság.)
A kutya töri magát, de a sólyom viszi el a zsákmányt.
A kutya három napnyi kedvességre három évig emlékszik, a macska háromévi kedvességet három nap alatt elfelejt.
Ha két ember veszekszik, még a kutyáik is civakodnak.
Ha kutyának mész, legalább nagy ház kutyája legyél.

Kazak szólások, mondások, közmondások

Teve csikaja levágásra, kutya kölyke elásásra.
A kutya - jószerencse.
Szíjon vezetett kutya vadra nem való.
Kondérról a fedő ha oda, a kutya szégyene is oda.
Kutya tányérját ha ki nem nyalja, a szíve szomorú.
Kutyának talpa ha elkopik is, követi a karavánt.
A fürge kutyát a róka nem szereti.
Kutya nyakára ha arany nyakörvet raksz is, a szarba hempergést el nem hagyja.
Kutyára hátalt málha a pusztában marad.
Sokat futkosó kutya méregre talál.
Rókafogó kutyát oktatni nem kell.
Eb az apját nem ismeri.
Egyik kutya látva ugat, másik kutya felelve ugat.
Ebek ha morognak, egymást köszöntik.
Kutya fizetsége - egy kölyök.
Napjában ha száz rókát fog is, agárról a kutya név le nem kopik.
Kutya is a gazdáját védi.
Étke-nincs házat kutya sem kedvel.
Gazdáját ha kínálod, kutyájának is vess csontot.
Eb szájába került holmi épségben ki nem jő.
Kutya ha kölykedzik, fejős nem lesz, ha be nem fellegzik, eső sem lesz.
Kutya ha nincsen, disznó csahol a karámban.
Nem minden kutya agár, nem minden hús kolbász.
Faluja közeli kutya farkastól nem fél.
A kutyát kölyökkorában tanítsd.
Kutya a kölykét morogva becézi.
Kicsi kutyának vénültéiglen a kölyök neve meg nem marad.
Kutyára talizmán nem való.
Kötve tartott kutya csaholós, kötve tartott ökör öklelős.
Kutya - az ember füle.
Tisztességtudó embernek a kutyáját ha elűzöd - mintha őt űznéd el.
Kutya a gazdáját meg nem ugatja.
Kutyából fejőskecske nem lesz, kabaktökből sárgadinnye nem lesz.
Ebnek vonítását a farkas nem érti.
Falu kutyája ha sokféle is, farkas jöttekor összefognak.
Aki ebnek gazdája, farkasnak istene.
Kutya - a hét kincs egyike.
Farkas nem mutatja a soványságát: kutya előtt fölpúposítja a hátát.
Mitsem a fösvény maradékát ennéd, inkább a kutya elől húzd el.
Ebbel ha játszol, ugatni fogsz, gyermekkel ha játszol, kacagni fogsz.
Asszony ha sok van, eb nyalja el a merítőt.
Csonttal az eb a tűzhelynél találkozik.
Eb az apját nem ismeri.
Ebek ha morognak, egymást köszöntik.
Eb szájába került holmi épségben ki nem jő.
Ebnek vonítását a farkas nem érti.
Ha ki ebnek gazdája, farkasnak istene.
Étked ha jónak adod, fejedet megsimítja, étked ha rossznak adod, fejedet ebnek hajítja.
Tolvajok ha társulnak, mindig nyalakodnak, tolvajok ha elválnak, ebként marakodnak.
Lányos falunak kutyája nem pihen.
Kutyára hátalt málha a pusztában marad.

Kínai szólások, mondások, közmondások

Adj a kutyának étvágygerjesztő nevet és edd meg.
A kutya megugatja a semmit, a többiek meg őt.
A kutyának nem ellenszenves a szegény család.
A kutya őrzi az éjszakát, a kakas uralja a reggelt.
Ha a kutya megy, mikor a macska jön, nem lesz civakodás.
A sovány kutya szégyelli a gazdáját.
Mielőtt megvered a kutyát, tudd meg, ki a gazdája.

Tatár szólások, mondások, közmondások

Gyáva kutya ugatva győz.
Ne mondd, hogy a ló nem rúgós, hogy a kutya nem harapós.
Öreg kutya ok nélkül nem szokott ugatni.

Török szólások, mondások, közmondások

Ha a szuka farkát nem csóválja, a kankutya nem koslat utána.
Sokat ugató kutya nem harap.
Ugatni nem tudó kutya farkast hoz a nyájra.
Kutya a gazdáját megismeri.
Vesztét érző kutya a dzsámi falára rondít.
Éhes kutya a szikkadt ganét is megeszi.
Kivénhedt farkas ebek csúfsága.
Asszonyt családból végy, ebet alomból.
Kutyának vackán csont apraját sem lelni.
Idegen kutyának lába közt a farka.

Tuva szólások, mondások, közmondások

Két kutya közé csontot ne hajíts, két ember közé viszályt ne vess.
Tolvaj ember a harapós kutyától fél, mesemondó az álmos baráttól fél.
Magadat szentnek ne tartsd, társadat ebnek ne tartsad.
Botot ragadó emberre harapós eb haragszik, igazat szóló emberre bolond ember haragszik.

Ujgur szólások, mondások, közmondások

Megeszi a kutya a bocskort, maga meg mezítláb mászkál.
Szegény ember ha tevére ül is, lábszáron harapja a kutya.
Ha a mesterség bámészkodással megtanulható volna, a kutya már rég mészáros volna.
Nyaka-kötött kutya vadászni nem való.
A kutya még a tányérjára is irigy.
Fehér kutya, fekete kutya - mindnyája egykutya.
Ne oda tarts, ahonnét tűz látszik - oda menj, ahol kutya ugat.
Jó kutya - félvagyon.
Kutyáját el ne küldd - zokon veszi a vendég.
Kutyától aki fél, az szegény ne legyen.
Korán kelt kutyától óvakodj.
Ebnek átkától a bolha meg nem döglik.
Ebnek átkától tetű nem pusztul.
Ebet ha csonttal ütsz, nem ugat meg.
Eb mellett csont meg nem marad.
Ló ha döglik, ebnek lakomája.
Eb a gazdájával erős.
Gonosz eb orozva harap meg.
Jó eb a tetemét nem mutatja.
Ártatlanul az ebet se üsd meg.
Megvénült eb fekve ugat

Zsidó szólások, mondások, közmondások

Ha az embernek van egy furkósbotja, mindig akad kutya, amelyiket meg kell büntetni.
Aki kutyával fekszik le, bolhákkal kél fel.

Magyar szólások, mondások, közmondások »A nem magyar szólások, mondások, közmondások forrása: Terebess Ázsia E-Tár